Trang chủ | Chọn Thư viện | Thông tin

Nha xuat ban Giao duc tai Tp. Da Nang New Page 1
Đã chọn :  

New Page 1

Mẹo tìm kiếm:

- Sử dụng toán tử + để tạo nhiều điều kiện tìm.
Ví dụ:Tìm sách Vật lí dành cho học sinh giỏi của tác giả Vũ Thanh Khiết ta gõ cụm từ sau : vật lí + giỏi + vũ thanh khiết

- Có thể gõ tiếng Việt không dấu để tìm.
 

New Page 1
Website hỗ trợ cho các Thư viện sử dụng Hệ thống quản lý thư viện của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
- Tra cứu dữ liệu thư viện.
   - Đăng ký mượn sách trực tuyến.